top of page

Dette tilbyr vi

Din veg til å ta samfunnsansvar, oppfylle krav og gi ansatte/medlemmer en viktig kunnskap

IMG_1454.jpeg

Kurs

 • NYHET: Nyutviklet "Akuttmedisinsk Kurs" og "Kurs for Helsepersonell", tilpasset arbeidplasser i helsesektoren!!

 • Førstehjelpskurs

 • Hjertestarterkurs​

 • Kombinert Førstehjelp- / Hjertestarterkurs

 • Bransjetilpasset førstehjelpskurs

  • Brann, FSE, EL, Fall, Barn (Barnehage/skole), Eldre (Alders/-sykehjem, trim)++

   • Vi tilpasser oss deg

 • Fra 4 timer, tilpasses kunden

  • Fra 1 til flere instruktører, avhengig av kurs og antall deltakere

Image by Nguyễn Hiệp

Øvelser og rådgivning

Øvelser / Senarioer tilpasset din virksomhet, med og uten markører

Trenger du rådgivning vedr. andre deler av HMS enn førstehjelp undervisning og utstyr?

 

Vi har også erfaring med HMS arbeid, personalarbeid, internkontroll, vernearbeid, risikoanalyser m.m., så bare ta kontakt med oss.

Image by Garo Uzunyan


Trenger du utstyr?
 

Arbeidstilsynet refererer til Arbeidsmiljøloven i sin veiledning vedr. både førstehjelpsutstyr og kunnskapen til å bruke dette. Det er imidlertid en jungel av leverandører i markedet som tilbyr dette, både med og uten abonnementsløsninger. Dette skjønner vi godt kan være vanskelig, men med vår unike kunnskap fra Ambulansetjenesten kan vi hjelpe deg med å faktisk ha det utstyret som trengs for din virksomhet – for et idrettslag og en industribedrift har ikke behov for det samme utstyret.

 

Vi samarbeider med LHL når det gjelder hjertestartere og vi vet hvor viktige disse er når sekundene teller – vil du gjøre det lille ekstra for de som oppholder seg i eller i umiddelbar nærhet av din virksomhet, som kan redde liv, hjelper vi deg med både valg av type – leveranse – og opplæring på din nye hjertestarter!

Image by Nguyễn Hiệp


Vi passer på deg!
 

Vi passer på din oppfyllelse av myndighetenes anbefaling!

 

Arbeidstilsynets anbefaling er; «På alle arbeidsplasser bør det alltid være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1 – 1 1/2 års mellomrom. De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader, sykdomstilfeller som kan opptre på arbeidsplassen»

I tillegg er det en rekke styrende lover og forskrifter. Det jobbes nå også med en omfattende Norsk Standard vedr. førstehjelpskurs som kan bli gjeldene for å få godkjent opplæringen.

Norsk Førstehjelps Undervisning AS tilbyr å holde oversikt og kalle din virksomhet inn etter avtalte intervaller for oppfriskningskurs og kurs for nyansatte i perioden.

bottom of page